Kładziemy szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę
z klientami w zakresie świadczonych usług. Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów, poprzez świadczenie szerokiej palety usług na korzystnych warunkach zgodnych z oczekiwaniami klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe.
Działania pro-jakościowe realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:
1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.
2. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.
3. Pozyskiwanie do współpracy kompetentnych dostawców materiałów i technologii oraz ekspertów świadczących wysokiej jakości usługi.
4. Organizację cykli szkoleń i kursów.
5. Nieustanny rozwój jakości oraz funkcjonujących procesów poprzesz systematyczne szkolenia jak i wykorzystywanie dobrych praktyk lakierniczych
Stawiamy na jakość
System Zarządzania Jakością funkcjonujący w naszej firmie zapewnia właściwą realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość świadczonych usług.
Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta krajowego i międzynarodowego.
W ramach sprawdzenia właściwości i parametrów powłoki lakierniczej dysponujemy możliwością kontroli:
- pomiar stopnia połysku lakieru dla kąta 20  i 60 ᵒ (wg PN-EN ISO 2813)
- kontrola przyczepności aplikacji (metoda siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409)
- pomiar grubości warstw aplikacji lakieru (wg PN-EN ISO 2360)
- pomiar chropowatości (miernik chropowatości - zakres pomiarowy Ra od 0,025 do 16,0; Rz: od 0,02 do 160)
- pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą specjalistycznego Goniometru przenośnego (rozdzielczość 0,01ᵒ, dokładność 0,8ᵒ, zakres 0-180ᵒ)
- pomiar barwy za pomocą spektrofotometru
- kontrola parametrów procesu 
(temperatura, wilgotność, warunki przechowywania, punkt rosy, identyfikacja w procesie, itp.)
Na życzenie klienta istnieje możliwość wprowadzenia innych etapów i operacji kontrolnych. Wystawiamy świadectwa oraz raporty jakości wg wymagań klienta.

Kontrola grubości powłoki lakierniczej sprawdzana za pomocą specjalnego miernika. Kontrola grubości . Parametry powłoki lakierniczej . Specjalistyczny sprzęt Kontrola parametrów wskazywanych przez klienta w tym również kontrola połysku za pomocą połyskomierza. Specjalistyczne metody kontroli, Nadzorowany sprzęt pomiarowo kontrolny, Połyskomierz, Kontrola połysku kontrola przyczepności powłoki lakierniczej do podłoża za pomocą siatki nacięć- Nóż Petersa. Kontrola przyczepności powłoki lakierniczej. siatka nacięć, nóż Petersa