Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. kom. to rodzinna firma z bogatymi tradycjami w branży lakierniczej. Firma bazuje na wartościach, doświadczeniu i tradycjach wypracowanych przez Pana Czesława i Panią Mariannę Sierakowskich, którzy w 1965 roku założyli zakład Lakiernictwo Czesław Sierakowski.
Od początku swojej działalności właściciele skupiają swoje prace w obszarze procesów przygotowania powierzchni i malowania na mokro. W początkowym okresie jest to obróbka karoserii oraz malowanie ręczne samochodów, pojazdów dostawczych czy nawet autobusów realizowana w wynajętych obiektach.
Rozwój technologiczny przy jednoczesnym nacisku na rzetelność, wysoką jakość, terminowość i uczciwość wobec klientów sprawiają, iż sygnały o dobrym zakładzie lakierniczym rozchodzą się szybko w lokalnym środowisku.
Lata 70 i 80 to dalszy rozwój technologiczny
i wprowadzanie innowacji lakierniczych.
Firma umacnia się w branży i podejmuje współpracę z nowymi dostawcami technologii lakierniczych co skutkuje rozwojem technologii i wprowadzaniem najnowszych rozwiązań, które w latach 90-tych zaczynają napływać do Polski.
Obecnie firma Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. kom. zatrudnia ponad 30 pracowników. Dodatkowo zakład corocznie kładzie nacisk na profesjonalne przygotowanie i szkolenie uczniów  w zakresie zawodu lakiernik.
26 września 2001r. właścicielowi zakładu Panu Czesławowi Sierakowskiemu nadano MEDAL Ministerstwa Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie profesjonalnego wyszkolenia uczniów w zawodzie LAKIERNIK.
Od samego początku uśmiech, uczciwość i szacunek Pana Czesława do drugiej osoby oraz silna wola i empatia Pani Marianny pozwalają przetrwać różne również te trudne sytuacje. Dziś obecni kolejne pokolenie właścicieli kontynuuje tradycje rodzinne firmy i przywiązanie do wartości i zasad jakie wypracowali założyciele - które to pomagają funkcjonować i rozwijać się na europejskim rynku.
Historia firmy (w skrócie):
1965 - rozpoczęcie działalności Sierakowski Czesław Lakiernictwo
1970 - wynajęcie hal i pomieszczeń, gdzie odbywa się naprawa i malowanie
1978 - kupno działki budowlanej, budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym
1985 - dalszy rozwój technologiczny i innowacje, współpraca z nowymi dostawcami
1987 - wprowadzenie nowej metody malowania z wykorzystaniem zaawansowanych rodzajów farb akrylowych i metalicznych
2010 – wygrana w konkursie współfinansowanym z EFRR (nowe innowacyjne maszyny i sprzęt do malowania)
2011 - nagroda w 18-stej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Regionalnego "Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy" dla firm do 50 osób - organizowanego przez PIP
2013 – umacnianie współpracy z klientami, optymalizacja procesów wewnętrznych, wewnętrznej organizacji i kompetencji pracowników (szkolenia, mapowania procesów, itp.)
2014 – dalszy rozwój firmy (technologia śrutowania, pomieszczenia magazynowe, zakup specjalistycznej pompy do wysokowydajnego natrysku , itp.)
2015 – zdobywanie nowych klientów i rynków zbytu
2016 – wyróżnienia dla firmy: LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016 – Burmistrza Gminy Rawicza; PLATYNOWY MEDAL im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego nadanego przez Związek Rzemiosła Polskiego
2018 – powstanie Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. kom.
2019
– nagroda KORDZIKA przyznana przez CECH Rzemiosł dla Pana Czesława Sierakowskiego
2019 – budowa nowoczesnej kabiny lakierniczej z możliwością nadzorowania parametrów wilgotności w trakcie procesu lakierowania
2020 – realizacja projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
2021 – dalszy rozwój zakładu związany z inwestycjami w nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny