Firma Sierakowski Czesław LAKIERNICTWO kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę
z klientami w zakresie świadczonych usług. Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów, poprzez świadczenie szerokiej palety usług na korzystnych warunkach zgodnych z oczekiwaniami klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe.
 
Działania pro-jakościowe realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:
1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.
2. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.
3. Pozyskiwanie do współpracy kompetentnych dostawców materiałów i technologii oraz ekspertów świadczących wysokiej jakości usługi.
4. Organizację cykli szkoleń i kursów.
 
Stawiamy na jakość
System Zarządzania Jakością firmy  Sierakowski Czesław LAKIERNICTWO zapewnia właściwą realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość świadczonych usług.
Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta krajowego
i międzynarodowego.
W ramach sprawdzenia właściwości i parametrów powłoki lakierniczej dysponujemy możliwością kontroli:
  • pomiar stopnia połysku lakieru dla kąta 20 i 60 ᵒ (wg PN-EN ISO 2813)

  • kontrola przyczepności aplikacji (metoda siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409)

  • pomiar grubości warstw aplikacji lakieru (wg PN-EN ISO 2360)

  • kontrola parametrów procesu (temperatura, wilgotność, warunki przechowywania, punkt rosy, identyfikacja w procesie, itp.)

  • pomiar chropowatości (miernik chropowatości - zakres pomiarowy
    Ra od 0,025 do 16,0; Rz: od 0,02 do 160)

Na życzenie klienta istnieje możliwość wprowadzenia innych etapów kontroli.
Kontrola grubości powłoki lakierniczej sprawdzana za pomocą specjalnego miernika. Kontrola grubości . Parametry powłoki lakierniczej . Specjalistyczny sprzęt Kontrola parametrów wskazywanych przez klienta w tym również kontrola połysku za pomocą połyskomierza. Specjalistyczne metody kontroli, Nadzorowany sprzęt pomiarowo kontrolny, Połyskomierz, Kontrola połysku kontrola przyczepności powłoki lakierniczej do podłoża za pomocą siatki nacięć- Nóż Petersa. Kontrola przyczepności powłoki lakierniczej. siatka nacięć, nóż Petersa  • info.png
  • info2.png
  • info3.png