Przedsiębiorstwo Sierakowski Czesław Lakiernictwo to rodzinna firma z bogatymi tradycjami malowania na mokro, założona w roku 1965 przez Czesława i Mariannę Sierakowskich.
Od początku swojej działalności właściciele skupiają swoje prace w obszarze renowacji i odnowy pojazdów. Początkowo jest to obróbka karoserii oraz malowanie ręczne samochodów, pojazdów dostawczych czy nawet autobusów realizowana w wynajętych obiektach.
Przywiązanie do rzetelności, jakości i dobrej pracy powoduje, że klienci są zadowoleni, a sygnały o dobrym zakładzie lakierniczym rozchodzą się szybko w lokalnym środowisku. Lata 70 i 80 to dalszy rozwój technologiczny
i wprowadzanie innowacji lakierniczych. Firma umacnia się w branży i podejmuje współpracę z nowymi dostawcami technologii lakierniczych co skutkuje rozwojem technologii i wprowadzaniem najnowszych rozwiązań, które w latach 90-tych zaczynają napływać do Polski.
Obecnie firma Sierakowski Czesław Lakiernictwo zatrudnia ponad 20 pracowników. Dodatkowo zakład corocznie kładzie nacisk na profesjonalne przygotowanie i szkolenie uczniów  w zakresie zawodu lakiernik. 26 września 2001r. właścicielowi zakładu Panu Czesławowi Sierakowskiemu nadano MEDAL Ministerstwa Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie profesjonalnego wyszkolenia uczniów
w zawodzie LAKIERNIK
Od samego początku uśmiech i szacunek do drugiej osoby Pana Czesława oraz silna wola i empatia Pani Marianny pozwalają przetrwać różne również te trudne sytuacje. Do dziś rodzinna firma przywiązana jest do wartości i zasad, które pomagają im przetrwać jak i rozwijać się na europejskim rynku.
 
 
Historia firmy (w skrócie):
1965 - rozpoczęcie działalności Sierakowski Czesław Lakiernictwo
1970 - wynajęcie hal i pomieszczeń, gdzie odbywa się naprawa i malowanie
1978 - kupno działki budowlanej, budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym
1985 - dalszy rozwój technologiczny i innowacje, współpraca z nowymi dostawcami
1987 - wprowadzenie nowej metody malowania z wykorzystaniem zaawansowanych rodzajów farb akrylowych
i metalicznych
2010 – wygrana w konkursie współfinansowanym z EFRR (nowe innowacyjne maszyny i sprzęt do malowania)
2011 - nagroda w 18-stej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Regionalnego "Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy" dla firm do 50 osób - organizowanego przez PIP
2013 – umacnianie współpracy z klientami, optymalizacja procesów wewnętrznych, wewnętrznej organizacji
i kompetencji pracowników (szkolenia, mapowania procesów, itp.)
2014 – dalszy rozwój firmy (technologia śrutowania, pomieszczenia magazynowe, zakup specjalistycznej pompy do wysokowydajnego natrysku , itp.)
2015 – zdobywanie nowych klientów i rynków zbytu
2016 – wyróżnienia dla firmy: LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016 – Burmistrza Gminy Rawicza; PLATYNOWY MEDAL im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego nadanego przez Związek Rzemiosła Polskiego
 
   • info.png
  • info2.png
  • info3.png